Porównanie pakietów statystycznych
Uniwersytet w Augsburgu
(sierpień 1995)

Uniwersytet w Augsburgu
Wydział Statystyki Uniwersytetu w Augsburgu (Niemcy) opublikował wyniki
projektu badawczego mającego na celu przegląd i porównanie jakości algorytmów
statystycznych, poprawności i dokładności numerycznej pakietów statystycznych
dostępnych na rynku. Ten liczący 62 strony raport (kopie udostępnia Uniwersytet
w Augsburgu) opracowany przez czterech statystyków, zawiera szczegółowe analizy
możliwości i cech programów oraz wyniki wielu specjalistycznych testów.
Pokazana niżej tabela (oparta na tabeli podsumowującej B2, strona 53 ww.
raportu) przedstawia łączne sumy punktów otrzymanych przez każdy z
porównywanych programów.

 suma punktów
STATISTICA, (wersja 4.5)79,26
SPSS, (wersja 6.1)77,04
Systat, (wersja 5.0370,20
Statgraphics Plus, (wersja 1.1)65,49
SigmaStat & SigmaPlot, (wersja 2.0)61,06
S-plus, (wersja 3.2)58,17

Można zobaczyć
tabelę w języku angielskim
jako GIF.