Podsumowanie konferencji „Potencjał wiedzy – szansa na efektywne zarządzanie procesami”

W dniach 2-3 czerwca br. uczestniczyliśmy w konferencji „Potencjał wiedzy – szansa na efektywne zarządzanie procesami”. Głównym celem spotkania było zwiększenie efektywnego wykorzystania wiedzy statystycznej w środowisku biznesowym. Tematyka konferencji ogniskowała się wokół zastosowania analizy danych oraz metod statystycznych w sterowaniu procesami, wdrażania metod SPC (statystycznej kontroli procesu) oraz monitorowania ich skuteczności. W wystąpieniach prelegentów wiele miejsca poświęcono również analizie ryzyka związanej z procesami produkcyjnymi, usługowymi i biznesowymi, modelowaniu i optymalizacji procesów przemysłowych, analizie niezawodności i badaniu oczekiwań klientów. Nasi konsultanci przedstawili przykłady wdrożenia nowoczesnych strategii oraz narzędzi analizy danych, począwszy od SPC, przez modelowanie i predykcję, po koncepcję Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) i Edge Analytics, bazujące na Dell Statistica.
Konferencja dostarczyła szeregu praktycznych przykładów potwierdzających, że współpraca środowisk eksperckich w zakresie analityki danych, wywodzących się z polskich uczelni wyższych oraz uznanych firm jak StatSoft Polska, może odegrać kluczową rolę w zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw.


 Centrum Szkoleniowe
 Centrum Szkoleniowe