Podręczniki dotyczące prognozowania

Wszystkim, którzy wykorzystują lub zamierzają wykorzystywać analizę danych oraz oprogramowanie STATISTICA do prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych, polecamy dwie nowe pozycje wydawnicze z naszej oferty.

Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie „Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie” autorstwa prof. P. Dittmanna.
Jest to kolejne, już czwarte wydanie tego popularnego podręcznika, w którym zmodyfikowano niektóre fragmenty, zamieszczono przykłady budowy prognoz z użyciem pakietu STATISTICA oraz wprowadzono uzupełnienia związane z budową prognoz przez ekspertów. Publikacja może być wykorzystywana zarówno jako podręcznik akademicki, jak i przewodnik dla menedżerów tworzących prognozy i posługujących się nimi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 
Wybrane zagadnienia z prognozowania „Wybrane zagadnienia z prognozowania”, autorzy: R. Klóska, M. Hundert, R. Czyżycki.
W podręczniku zaprezentowano szeroki wachlarz podstawowych metod prognostycznych: prognozowanie na podstawie klasycznych modeli szeregów czasowych, prognozowanie na podstawie liniowych ekonometrycznych modeli związków i prognozowanie jakościowe. Rozważania teoretyczne poparte zostały odpowiednimi przykładami, które z kolei stanowią wzorzec lub zawierają niezbędne wskazówki do samodzielnego rozwiązywania zadań. Większość przykładów i zadań oparta została na danych rzeczywistych.

Te oraz inne podręczniki dostępne są w wybranych księgarniach w całym kraju oraz w naszej „księgarni wysyłkowej„.