Platforma Badań Stabilnościowych

Platforma Badań Stabilnościowych

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom w zakresie organizowania i prowadzenia badań stabilności oraz opracowywania ich wyników, przygotowaliśmy dedykowane rozwiązanie: Platformę Badań Stabilnościowych. To kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspiera zbieranie, gromadzenie i analizę danych we wszystkich aspektach prowadzenia badań stabilności. Podobnie jak pakiet STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny również ten system powstał w odpowiedzi na wymagania i we współpracy z firmami farmaceutycznymi, dzięki czemu odzwierciedla i spełnia aktualne wymagania i standardy w zakresie prowadzenia programu badań stabilności.

Wyniki badań są gromadzone w jednej centralnej bazie danych. Oprócz wyników badań baza danych zawiera również wszelkie dodatkowe informacje opisujące wyniki badań, takie jak: produkt, warunki przechowywania, wytwórca API, specyfikacja jakościowa itp. Oprócz raportów zestawieniowych Platforma umożliwia wykonanie szerokiego spektrum analiz statystycznych w środowisku analitycznym STATISTICA. Platforma Badań Stabilnościowych minimalizuje czas potrzebny na wykonanie analiz i eliminuje możliwość pomyłki.

Dostarczając naszym klientom Platformę Badań Stabilnościowych, wykonujemy jej walidację oraz szkolimy zespół pracowników, dzięki czemu natychmiast po wdrożeniu rozwiązania można z niego korzystać w bezpieczny i efektywny sposób.

Więcej informacji