PKO BP – największy polski bank – wybrał system STATISTICA Data Miner

PKO Bank Polski jest największym, obsługującym największa liczbę klientów
polskim bankiem; prowadzi najwięcej depozytów oraz rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych, zajmuje również pierwszą pozycję pod
względem liczby wydawanych kart bankowych. Oprócz tego Bank jest ważnym
partnerem zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych
korporacji.

Liczba klientów przekłada się na ogromną ilość danych o zachowaniach
klientów, ich transakcjach, kupowanych produktach bankowych itp. Dlatego
właśnie Bank poszukiwał wydajnego narzędzia pozwalającego na wydobywanie
ukrytej w tych danych wiedzy, pozwalającego na osiągnięcie przewagi
konkurencyjnej. Po przeprowadzeniu testów Bank zdecydował się na zakup
zaawansowanego narzędzia analitycznego STATISTICA Data Miner. Główne obszary
zastosowania STATISTICA w PKO BP są związane z oceną różnego typu ryzyk,
budową modeli skoringowych, a także marketingiem.

Więcej informacji o zastosowania narzędzi STATISTICA w bankowości można
znaleźć na naszej stronie.