PKN Orlen analizuje dane programu lojalnościowego VITAY z wykorzystaniem STATISTICA Data Miner

PKN Orlen w celu zmaksymalizowania korzyści płynących z prowadzonego programu lojalnościowego VITAY zdecydował się na wdrożenie zaawansowanego systemu analitycznego, pozwalającego na gromadzenie i analizę informacji i uzyskanie wiedzy na temat zachowań swoich klientów. Spośród wielu oferowanych rozwiązań PKN ORLEN wybrał system, w którym do budowy zaawansowanych modeli analitycznych data mining wykorzystywany jest WebSTATISTICA Data Miner. Zadania wdrożonego systemu oraz modeli zbudowanych z wykorzystywaniem WebSTATISTICA Data Miner to: badanie wpływu przystąpienia do programu lojalnościowego na zachowania klientów, badanie efektywności promocji i ich wpływu na zachowania klientów, segmentacja klientów, tworzenie modeli cross-sellingowych i up-sellingowych, prognozowanie sprzedaży, planowanie kampanii marketingowych, analiza efektywności programu lojalnościowego itp. System pozwolił m.in. na wyodrębnienie homogenicznych grup klientów, dzięki czemu można prowadzić kampanie marketingowe skierowane do ściśle określonej grupy docelowej, a co za tym idzie ograniczyć koszty związane z prowadzonymi działaniami promocyjnymi. Marketing to nie jedyny obszar, w którym STATISTICA jest wykorzystywana przez PKN ORLEN. STATISTICA znajduje tam także zastosowanie m.in. do prognozowania oraz w zakresie zarządzania ryzykiem.

Szczegóły wdrożenia w PKN Orlen.