PEPSI monitoruje jakość przy pomocy STATISTICA

PEPSI usprawnia proces sterowania jakością przy pomocy STATISTICA
Spółka General Bottlers CR (Pepsi), wchodząca w skład międzynarodowej spółki PepsiAmericas, podczas produkcji swoich napojów monitoruje parametry związane z jakością surowców, procesu produkcji i napełniania. Na podstawie danych dotyczących tych parametrów sporządza się regularnie raporty wspomagające monitorowanie i ocenę jakości produkcji. Przed wdrożeniem rozwiązania cały proces prowadzący do otrzymania raportu był realizowany ręcznie. Aby go zautomatyzować Pepsi zdecydowała się na wprowadzenie odpowiedniego oprogramowania STATISTICA, a jednym z celów wdrożenia było zmniejszenie zapotrzebowania na pracę ludzi, co skutkowałoby oszczędnością czasu i obniżeniem kosztów.
Wdrożone rozwiązanie analityczne opiera się na systemie STATISTICA Enterprise, który oprócz narzędzi współdzielenia wiedzy i pracy grupowej oferuje doskonałe możliwości analityczne i graficzne. Częścią wdrożonego systemu są przygotowane szablony raportów, które po jednym kliknięciu zamieniają się w kompletny, gotowy raport, a użytkownik może określić, czy ma on obejmować dane tygodniowe, miesięczne lub dowolny, zdefiniowany okres – i to wszystko dla dowolnego parametru procesu.

Szczegółowe informacje na temat tego wdrożenia.