Pakiet STATISTICA został określony jako „znakomity program wyróżniający sie spośród innych na rynku” w recenzji w czasopiśmie BIOTECHNOLOGY SOFTWARE
(Listopad/Grudzień 1997)


Program STATISTICA otrzymał kolejną entuzjastyczną recenzję. Obszerny artykuł zawierający ocenę programu został opublikowany w czasopiśmie BIOTECHNOLGY SOFTWARE AND INTERNET JOURNAL. Autorzy chwalą zakres procedur staystycznych dostępnych w programie („dokonanie pełnej oceny możliwości tego niezwykłego programu zajęłoby zbyt wiele miejsca. Samo wymienienie setek testów, procedur i narzędzi zapełniłoby całą recenzję” (str. 12)), jego możliwości graficzne („pełny opis wszystkich możliwości graficznych zająłby kilka artykułów” (str. 13)), sposób zarządzania danymi („znakomity arkusz kalkulacyjny” (str. 12), możliwości modyfikacji („niemal każdy aspekt programu może być modyfikowany” (str. 10)), interfejs użytkownika („szereg analiz lub prezentacji graficznych może zostać przeprowadzonych za pomocą kilku kliknięć myszą”, „aplikacje użytkownika są dostępne po jednym kliknięciu ikony” (str. 12)) oraz dokumentację („…znakomite wprowadzenie do podstaw statystyki” (str. 11)). Podsumowując: Program ten (… łączący w sobie potęgę zaawansowanych systemów z prostotą obsługi) wyróżnia się wśród innych dostępnych na rynku” (str. 10).