Pakiet STATISTICA Industrial System został określony jako „program o dużych możliwościach” w niezwykle przychylnej recenzji w czasopiśmie Quality Digest”
(Grudzień 1997)

Quality Digest

Pakiet STATISTICA Industrial System został wysoko oceniony w kolejnym przeglądzie. W artykule zatytułowanym Program o dużych możliwościach – STATISTICA zaspokaja potrzeby profesjonalistów oceniono bardzo przychylnie praktycznie wszystkie cechy programu.
„Każdy z modułów dostarcza grupy koncepcyjnie powiązanych narzędzi oraz metod. Inteligentne zazębianie się tych narzędzi sprawia, iż SIS to jedno z najbardziej elastycznych narzędzi sterowania jakością dostępnych na rynku. W doskonałym arkuszu danych, który użytkownikom Excela wyda się znajomy – wykorzystywane są ogólne konwencje Windows.” „Zarządzanie danymi jest intuicyjne, a specjalistyczne rozszerzenia są logiczne i naturalne. Program STATISTICA można w niezwykle szerokim zakresie modyfikować.” „Dwa języki: STATISTICA Basic i SCL pozwalają tworzyć eleganckie aplikacje dostosowane do potrzeb użytkownika.” „Moduł Podstawowe Statystyki daje więcej możliwości niż wiele innych kompletnych pakietów [statystycznych].” „Narzędzia QC, podobnie jak pozostałe, są solidne, dobrze zaprojektowane, pewne i obszerne.” „Możliwości programu są zbyt duże, by je wyliczyć w krótkim przeglądzie.”