Opracowywanie składu nowych formulacji farmaceutycznych z pomocą STATISTICA

Opracowywanie składu nowych formulacji farmaceutycznych z pomocą STATISTICA
STATISTICA, oferując szeroki wachlarz różnych algorytmów obliczeniowych, usprawnia realizację projektów badawczych. Zastosowanie oprogramowania na Wydziale Farmaceutycznym, Collegium Medicum w Bydgoszczy pozwala na wnikliwą analizę danych eksperymentalnych.
Moduł Design of Experiments wykorzystywany jest do planowania przebiegu eksperymentu, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów, przy jednoczesnej maksymalizacji wartości analitycznej danych. Natomiast wielowymiarowe techniki eksploracyjne są efektywnym narzędziem wspierającym analizę oraz opracowywanie składu nowych formulacji farmaceutycznych. Z kolei w rutynowych działaniach, gdzie praca analityka polega na wykonaniu dokładnie określonej procedury, doskonale sprawdzają się dedykowane rozwiązania STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi przykładami sukcesów naszych klientów.