Nowy produkt: Zestaw Skoringowy STATISTICA

Jest to dedykowane rozwiązanie wspierające cały proces budowy tablicy skoringowej (Credit scoring)- od przygotowania danych poprzez automatyczną budowę modeli skoringowych i ich konwersję na tablicę skoringową po dedykowane raporty. Program ten powstał we współpracy StatSoft z PKO BP łącząc potęgę narzędzi analitycznych z rodziny STATISTICA, wiedzę konsultantów StatSoft na temat analizy danych oraz doświadczenie pracowników PKO BP w praktycznym stosowaniu tablic skoringowych. Stanowi unikalne na polskim rynku rozwiązanie, dostosowane do polskich realiów i potrzeb polskich banków. Pozwala na zmniejszenie ilości niespłacanych kredytów i zmniejszenie wymogów kapitałowych poprzez zastosowanie podejścia alternatywnego do oceny ryzyka kredytowego opartego na ratingu wewnętrznym – IRB (Internal Rating – Based Approach).

Zobacz szczegóły
Kurs: Skoring kredytowy (Credit scoring) w STATISTICA