Nowy kurs: Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie

W związku z dużym zainteresowaniem metodami prognozowania sprzedaży przygotowaliśmy nowy kurs Prognozowanie w przedsiębiorstwie, który odbędzie się 16-17.03.2005 r. Program zajęć obejmuje zagadnienia związane z przebiegiem procesu prognostycznego, budową wybranych modeli prognostycznych, budową prognoz i symulacją komputerową. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym programem tego kursu.