Nowy kurs – Prognozowanie i analiza danych w energetyce

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego nowego kursu –
Prognozowanie i analiza danych w energetyce
. Kurs adresowany jest do
wszystkich osób, które przygotowują prognozy zapotrzebowania na energię
elektryczną lub cieplną i jej przyszłego zużycia – w elektrowniach,
elektrociepłowniach, zakładach energetycznych itp. Od podstaw wprowadza
niezbędne pojęcia statystyczne, a następnie kolejne metody analityczne: analizę
regresji, metody prognozowania szeregów czasowych, prognozowanie za pomocą
sieci neuronowych, a także metody klasyfikacji. Na kursie poruszane będą nie
tylko zagadnienia prognozowania, ale także klasyfikacyjne, np. wyodrębnianie
grup klientów o podobnych cechach. Na kursie zostaną wykorzystane rzeczywiste
dane pochodzące z polskich przedsiębiorstw.

Na bieżąco aktualizowany terminarz szkoleń, informacje na temat kursów oraz ich
programy dostępne są pod adresem Szkolenia otwarte