Nowości w naszym oprogramowaniu !!!

Szkolenia z analizy danych

Jeszcze w tym roku Zestaw Medyczny oraz Zestaw do analiz marketingowych i rynkowych zostaną wzbogacone o nowy moduł Kreator testów. Moduł przeznaczony jest dla osób pragnących zweryfikować prawdziwość swojej hipotezy badawczej za pomocą testu statystycznego a mających trudności z określeniem testu, który byłby najbardziej odpowiedni w ich sytuacji. Kreator automatycznie sprawdza wszelkie założenia związane z danym typem problemu i w zależności od ich spełnienia proponuje poprawny test. Po wykonaniu analiz użytkownik uzyskuje kompletny zestaw wyników w postaci tabel oraz wykresów, dodatkowo wzbogaconych o słowny komentarz zawierający wnioski z analizy. Kreator umożliwia wykonanie testów badających istotność różnic oraz zmienność pojedynczych cech.