Nowość wydawnicza: „Nie samą biostatystyką…”

„Nie samą biostatystyką…”, autorstwa J.A. Moczki i G.H. Bręborowicza, to książka poświęcona biostatystyce i skierowana głównie do osób związanych z medycyną (lekarze, farmaceuci, studenci studiów doktoranckich i podyplomowych).

Nie samą biostatystyką...
Zakres zaprezentowanej tematyki jest zgodny z programem nauczania na różnych kierunkach studiów związanych z medycyną (od wydziału lekarskiego po fizykę medyczną i elektroradiologię) i obejmuje materiał wymagany na egzaminie USMLE Step 1. Zamierzeniem autorów było, aby czytelnik po przeczytaniu tej książki nabył praktycznej umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami statystycznymi niezbędnymi do pracy w środowisku medycznym. W tym celu każdy z omawianych testów jest szczegółowo komentowany i interpretowany, by mógł stanowić wzorzec do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych. Natomiast do przejrzystego zilustrowania wprowadzanych pojęć wykorzystano program STATISTICA.

Ta oraz inne publikacje dostępne są w wielu księgarniach w całym kraju oraz w naszej „księgarni wysyłkowej”.