Nowość w STATISTICA Data Miner 8 – „Przepisy data mining”

W najnowszej wersji STATISTICA 8 wprowadzono szereg zmian, które na co dzień usprawniają pracę analityka. Jedną z modyfikacji wprowadzonych w STATISTICA Data Miner jest mechanizm „przepisów” data mining. To nowe podejście do wykonywania analiz oferuje użytkownikowi predefiniowane ścieżki, które krok po kroku przeprowadzą analityka przez cały proces analizy danych. „Przepisy” data mining udostępniają intuicyjny graficzny interfejs, przy pomocy którego osoby bez dużego doświadczenia w zakresie data mining mogą same wykonać krok po kroku zaprojektowany proces data mining: od określenia danych, ich przygotowania, przeprowadzenia odpowiednich analiz, przegląd wyników, aż po zapis całego procesu i przygotowanie modelu do wdrożenia dla nowych danych. Oprócz korzystania ze zdefiniowanych przepisów na analizę, można definiować własne przepisy data mining dla wykonywanych rutynowo zadań.

Więcej informacji na temat systemu STATISTICA Data Miner można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Funkcjonalność przepisów data mining została wysoko oceniona przez niezależnego eksperta w zakresie data mining dr. Boba Nisbeta. Wykonał on testy oprogramowania z nową funkcjonalnością i stwierdził, że podoba mu się sposób, w jaki interfejs Przepisów data mining prowadzi użytkownika przez standardowe zadania data mining, a szczególnie docenił wykrywanie zmiennych nadmiarowych. Dzięki intuicyjnej i przejrzystej budowie interfejsu użytkownik może od razu korzystać z nowej funkcjonalności bez konieczności wcześniejszego zapoznawania się z dokumentacją i instrukcjami. Dodatkowo zbadano wydajność nowego rozwiązania. Wykorzystując zbiór danych telekomunikacyjnych zawierający 10 tysięcy przypadków oraz domyślne ustawienia i procedury, przeprowadzono testy porównawcze z innymi narzędziami analitycznymi. Wyniki analiz dla automatycznych ustawień zaproponowanych przez Przepisy data mining były podobne do wyników otrzymanych przez inne narzędzia, jednak wydajność obliczeń była zdecydowanie wyższa.