Nowe zaawansowane rozwiązanie: STATISTICA Multistream

STATISTICA MultiStream jest nowatorskim rozwiązaniem umożliwiającym tworzenie i implementację efektywnych metod monitorowania i sterowania zaawansowanymi wielowymiarowymi procesami produkcyjnymi, występującymi m.in. w przemyśle farmaceutycznym oraz energetycznym.

Rozwiązanie to powstało na bazie ponad dwudziestoletniego doświadczenia firmy StatSoft w dziedzinie implementacji podstawowych i zaawansowanych metod analizy danych, sterowania jakością procesów, jak również algorytmów data mining w światowym przemyśle. STATISTICA MultiStream dostarcza zestawu narzędzi pozwalających na znajdowanie i wdrażanie metod umożliwiających rozwiązywanie wszystkich typowych problemów występujących w nowoczesnych procesach produkcyjnych. Dodatkowo pozwala wykorzystywać wszystkie dostępne dane do ciągłego monitorowania wszystkich parametrów procesów w czasie rzeczywistym, jak również do ulepszania ich i ważnych dla ich jakości parametrów.

Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi STATISTICA w przemyśle można znaleźć w broszurze informacyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej.