Nowe wydanie podręcznika „Prognozowanie w przedsiębiorstwie”

Prognozowanie w przedsiębiorstwie

W sprzedaży pojawiło się nowe, rozszerzone wydanie podręcznika prof. P. Dittmanna „Prognozowanie w przedsiębiorstwie – metody i ich zastosowanie”. W nowym wydaniu wprowadzono uzupełnienia związane z budową prognoz przez ekspertów, opisano metody przewidywania przyszłych zdarzeń oraz zamieszczono przykłady budowy prognoz z użyciem pakietu STATISTICA. Spośród wielu znanych metod prognozowania zjawisk gospodarczych zaprezentowano szerzej te, które są najlepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw. Publikacja może być wykorzystywana zarówno jako podręcznik akademicki, jak i przewodnik dla menedżerów tworzących prognozy i posługujących się nimi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Książka ta jest dostępna w naszej „księgarni wysyłkowej„.