Nowe terminy szkoleń!

Szkolenia z analizy danych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu statystyki i data mining. Oferujemy kilkadziesiąt terminów szkoleń, w tym nowe tematy szkoleń oraz dodatkowe terminy następujących kursów:
„Przygotowanie danych na potrzeby analiz i raportowania” (26-27.10)
„Statystyka w medycynie – metody podstawowe” (17-18.10)

Terminarz kursów: http://www.statsoft.pl/Uslugi/Kursy-i-szkolenia/Terminarz