Nowe kursy w 2011 r.

Kursy StatSoft Polska
Zapraszamy do uczestnictwa w naszych kursach, poświęconych metodom analizy danych (statystyka, data mining) oraz ich wykorzystaniu w różnych dziedzinach.

Oferujemy już ponad 50 standardowych tematów kursów. W tym roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o kolejne szkolenia:

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www