Nowa wersja Zestawu Skoringowego STATISTICA

Zestaw Skoringowy STATISTICA
Dostępna jest czwarta wersja programu STATISTICA Zestaw Skoringowy. Wprowadzone w nowej wersji rozwiązania powinny zadowolić zarówno osoby używające aplikacji dla celów analizy ryzyka kredytowego, jak i osoby wykorzystujące rozwiązanie do wykrywania wyłudzeń, w marketingu, medycynie (skoring medyczny) i innych dziedzinach biznesu i nauki.

W nowej wersji wprowadzono szereg zmian i udoskonaleń (estymacja bootstrap, integracja ze STATISTICA Data MinerSTATISTICA Enterprise, analiza zyskowności dla skoringu marketingowego i modeli churn i wiele innych) oraz dodano trzy moduły:
Reguły i interakcje do wyszukania zestawu reguł (np. W postaci drzewa decyzyjnego) identyfikujących podgrupy o wysokim prawdopodobieństwie przynależności do modelowanych klas oraz oceny interakcji pomiędzy zmiennymi.
Testy kalibracji do testowania zgodności realizacji ryzyka w poszczególnych grupach ratingowych ze zdefiniowaną masterskalą
Macierze migracji generujący raporty opisujące strukturę portfela oraz macierze migracji dla wskazanego punktu startowego

Więcej informacji.