NBP wysoko ocenia wieloletnią współpracę ze StatSoft Polska

Już od 5 lat Departament Kadr Narodowego Banku Polskiego współpracuje przy realizacji szkoleń z firmą StatSoft Polska. Szerokie grono analityków z Centrali NBP skorzystało z wielu szkoleń oferowanych przez firmę StatSoft. Szkolenia były organizowane zarówno w siedzibie firmy StatSoft, jak również w siedzibie NBP zgodnie z programami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki banku centralnego. Zgodnie z opinią Dyrektora Departamentu Kadr – Jerzego Kerszke „firma StatSoft angażuje uznanych wykładowców, którzy wykorzystując oprogramowanie STATISTICA w sposób jasny i komunikatywny wyjaśniali specjalistyczne zagadnienia z zakresu ekonometrii, matematyki finansowej i statystyki. Firma (StatSoft) zapewniła wysoki poziom merytoryczny i elastyczność w zakresie doboru treści programowych szkoleń dedykowanych dla NBP. Przeprowadzone zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione i w pełni satysfakcjonują naszych pracowników”.

Więcej opinii na temat usług szkoleniowych świadczonych przez StatSoft Polska można znaleźć na stronie internetowej.