Nasi klienci ? firma BRASTER pracuje nad polskim wynalazkiem do wykrywania raka piersi


W lutym br. firma BRASTER S.A. Opublikowała informacje o wynikach badania klinicznego nowatorskiego urządzenia do ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej Tester BRASTER™. Spółka pracuje nad przygotowanym w oparciu o polski wynalazek, unikalnym w skali światowej, urządzeniem do wczesnego wykrywania patologii piersi. Urządzenie to wykorzystuje termografię – wizualizację rozkładu temperatur w ciele człowieka, która może wskazywać obszary chorobowo zmienione.

StatSoft Polska współpracowała z zespołem prowadzącym badania kliniczne, wspierając go wiedzą w zakresie statystycznej analizy danych. Przygotowane przez nas analizy pozwoliły efektywnie zaplanować badanie pod kątem analizy statystycznej. Wyniki badania klinicznego pozwalają wnioskować o skuteczności i przydatności urządzenia w procesie diagnostycznym, firma BRASTER prowadzi obecnie działania zmierzające do uruchomienia seryjnej produkcji.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług konsultingowych.