Narzędzia analityczne StatSoft wspierają Caterpillar Inc. w zapewnianiu jakości i doskonaleniu produktów

Większość firm z sektora przemysłowego stosuje szeroko rozwinięte
techniki zbierania danych i gromadzi ogromne ilości informacji o procesie
produkcyjnym. W związku z tym, aby zgromadzone informacje przekształcić w
wiedzę, firmy te ciągle poszukują sposobu efektywnego wykorzystania
zaawansowanych metod modelowania i analiz ilościowych do poprawy jakości
produktów.

We wrześniowym numerze (9/2006) Quality Digest przedstawiono, w jaki sposób
inżynierowie Caterpillar korzystają z systemu analizy danych stworzonego w
StatSoft, Inc. System ten, najnowsze osiągnięcie w dziedzinie data mining i
modelowania, jest wykorzystywany do zapewnienia jakości i doskonalenia
produktów w skali całej korporacji. Narzędzie to pomogło projektantom i
inżynierom produkcji wykorzystać dane pomiarowe do osiągnięcia istotnej
poprawy jakości i wydajności. Co istotne, wykorzystywane narzędzie to nie
tylko inteligentna maszyna obliczeniowa poszukująca podstawowych przyczyn i
optymalizująca parametry procesu, ale też zestaw czytelnych graficznych
narzędzi, pozwalających użytkownikowi wejść w interakcję z wirtualnym
modelem procesu.

Więcej informacji o korzyściach jakie daje stosowanie systemu Proceed w
przemyśle, można znaleźć w artykule Quality Digest.