Najwyższe oceny STATISTICA w przeglądzie opublikowanym w czasopiśmie BIOTECHNOLOGY SOFTWARE
(Listopad/Grudzień 1998)

[BITOECHNOLOGY SOFTWARE]
W czasopiśmie BIOTECHNOLOGY SOFTWARE AND INTERNET JOURNAL ukazała się
obszerna recenzja (4 strony) programu STATISTICA oraz opis nowości,
które pojawiły się w edycji 98 programu. STATISTICA po raz kolejny została
niezwykle pozytywnie oceniona i otrzymała najwyższe oceny we wszystkich trzech
kategoriach przeglądu BIOTECHNOLOGY SOFTWARE: Użyteczność, Prostota
obsługi i Niezawodność
. Recenzent chwali duże możliwości programu,
doskonałą dokumentację, wysoki poziom telefonicznej obsługi technicznej
oferowanej przez StatSoft, wysoką jakość grafiki, szeroki wybór wykresów i
możliwości ich dostosowania oraz wysoką wydajność systemu (nawet na mało
wydajnym sprzęcie). Wymienione jest wiele unikalnych cech STATISTICA i
są one dogłębnie omówione (np. Przełącznik modułów, podpowiadające okna
dialogowe, wydajny arkusz danych
). Na zakończenie recenzent
wyczerpująco omawia wiele nowych cech programu, które pojawiły się w tej
edycji. „Zazwyczaj nowe wersje programów analitycznych rozczarowują faktem
wprowadzenia jedynie zmian kosmetycznych,”
jednak „programiści
StatSoft … W znaczący sposób zwiększyli dogłębność analiz i rozszerzyli
program”
oraz zwiększyli możliwości analityczne (str. 5). „Użytkownicy
o różnym stopniu zaawansowania powinni docenić starania StatSoft w ulepszaniu i
ciągłym doskonaleniu pomocy technicznej tego potężnego i elastycznego
narzędzia.”
(str. 11).