Najwyższe oceny STATISTICA Neural Networks w przeglądzie technicznym opublikowanym  w czasopiśmie In Psych
(Październik 1998)

[logo in-psych]

Dr David Gunaratnam (profesor z University of Sidney) znany ekspert z dziedziny
sieci neuronowych oraz nauczyciel prowadzący kursy sieci neuronowych
opublikował ocenę techniczną STATISTICA Neural Networks w czasopiśmie In-Psych,
organie Australijskiego Towarzystwa Psychologicznego. Praktycznie wszystkie
aspekty programu otrzymały najwyższe oceny, w tym obszerność aplikacji, jakość
i wydajność interfejsu użytkownika, dołączona dokumentacja oraz integracja z
innymi programami.„Informacje w dokumentacji są dobrze zorganizowane, przedstawione jasno i
zwięźle. Przeglądowy rozdział wprowadzający jest doskonałym punktem startu dla
nowicjuszy, którzy pragną zbadać przydatność sieci neuronowych w ich dziedzinie
zainteresowań.


Interfejs użytkownika jest jedną z największych zalet programu. Pasek narzędzi
i znajdujące się na nim przyciski skutecznie wykorzystano do podzielenia
programu na warstwy pozwalające użytkownikowi szybko znaleźć często
wykorzystywane najbardziej nadające się do zastosowania. Przyciski wykonujące
podobne lub związane ze sobą zadania zgrupowano i ułożono w logicznym porządku,
odzwierciedlającym kolejne etapy modelowania sieci neuronowych. ”