Najwyżej oceniony pakiet statystyczny w Poradniku kupującego (Buyer’s Guide) czasopisma Scientific Computing and Automation
(Wrzesień 1998)

[SCA]

STATISTICA uzyskała najwyższą ocenę w przeglądzie cech pakietów
statystycznych opublikowanym w ostatnim wydaniu Buyer's Guide czasopisma Scientific
Computing and Automation 
(Wrzesień 1998). Oceniono większość
popularnych pakietów statystycznych na podstawie 28 cech (za każdą z nich można
było otrzymać 1 punkt). Niektóre z kategorii oznaczały możliwość wykonywania
konkretnych rodzajów analiz (np.Planowanie doświadczeńAnaliza procesuSterowanie jakością), inne miały charakter oceny (np. dokładność/precyzja
obliczeń, szybkość, różnorodność testów
). STATISTICA otrzymała najwyższą
liczbę punktów (25) ze wszystkich porównywanych programów statystycznych.

StatSoft/STATISTICA 25
SAS/SAS Software 24
SPSS 16
Manugistic/Statgraphics 19
Minitab 16