Najnowsze uaktualnienie STATISTICA

Dostępne jest uaktualnienie do najnowszej wersji STATISTICA przeznaczone dla wszystkich użytkowników wersji 7 programu. W nowej wersji dodano kilka funkcji, w tym między innymi:

  • Nowe typy wykresów oraz zastosowanie ostatnio wykonanej zmiany formatu dla innego obiektu
  • Zabezpieczanie zawartości arkusza przed zmianami oraz dziennik dokonanych zmian (audit trail)
  • Nowe możliwości zarządzania nazwami zmiennych i zmiennymi
  • Obsługa nowych formatów danych przy imporcie i eksporcie

Szczegółowe informacje o udoskonaleniach wprowadzonych w najnowszej wersji.

Użytkowników programów z rodziny STATISTICA w wersjach wcześniejszych niż 7 zachęcamy do zamówienia aktualizacji.