Najnowsze uaktualnienie STATISTICA w polskiej wersji językowej

Na naszych stronach dostępne jest również kolejne uaktualnienie do najnowszej wersji STATISTICA przeznaczone dla wszystkich użytkowników wersji polskiej STATISTICA 6. W nowej wersji dodano między innymi kilka funkcji:

  • formuły arkusza obsługują dane tekstowe, a do biblioteki funkcji dodano operacje na tekstach (łączenie tekstów, wybór fragmentu tekstu, konwersje itp.),
  • konwersja między układem danych, w którym informacje dla grup zapisywane są w kolumnach, a układem ze zmienną, której wartości identyfikują przynależność do grup.
  • nowy rodzaj przekształceń danych: szybko wykonywane przekształcenia wsadowe
    i inne.

Użytkowników programów z rodziny STATISTICA w wersjach wcześniejszych niż 6 zachęcamy do zamówienia uaktualnienia.