Najnowsze uaktualnienie STATISTICA

Dostępne jest uaktualnienie dla użytkowników polskiej wersji STATISTICA 9 PL do najnowszego wydania (nr 9.1.210), które zawiera wiele nowych funkcji i udoskonaleń. W recenzji opublikowanej przez magazyn Scientific Computing World najnowsza wersja otrzymała pozytywną opinię.

Wybrane z ze zmian wprowadzonych w najnowszej wersji STATISTICA 9.1:

  • Wykorzystanie procesorów wielordzeniowych umożliwia wielowątkowe wykonywanie wybranych procedur analitycznych i przekształceń danych wymagających długotrwałych obliczeń. Umożliwia to szybsze wykonywanie działań zarówno w przypadku 32, jaki 64-bitowej wersji programu.
  • Udoskonalono wczytywanie arkuszy Excel.
  • Użytkownik może wpisywać komentarze do dziennika zmian arkusza (audittrial).
  • Modele zbudowane w STATISTICA można wdrażać w SAS.
  • Arkusze można zapisywać do plików csv.
  • W module Uogólnione modele liniowe wprowadzono nowe statystyki i wykresy: iloraz szans wraz z przedziałem ufności, krzywa ROC, rozkład Tweediego, test Hosmera-Lemeshowa.
  • W module Karty kontrolne można używać jednostronnych granic kontrolnych i linii ostrzegawczych (dotyczy to kart X, X-średnie, MA, EWMA, CuSum).
  • W STATISTICA MAS jest dostępna opcja sprawdzania, które próbki były już analizowane, i generowania alarmów wyłącznie dla nowych próbek.

Użytkowników programów z rodziny STATISTICA w wersjach wcześniejszych niż 9 zachęcamy do zamówienia aktualizacji.