Najlepsze modele predykcyjne dzięki STATISTICA

Najlepsze modele predykcyjne dzięki STATISTICA
Kolejna bardzo dobra wiadomość dla użytkowników STATISTICA potwierdzająca wysoką jakość i moc predykcyjną zaimplementowanych w niej algorytmów. System STATISTICA Data Miner pozwolił na zbudowanie najlepszych modeli i zwycięstwo w znanym ogólnoświatowym konkursie data miningowym, organizowanym przy okazji renomowanej międzynarodowej konferencji Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2010). Konferencja ta od 14 lat stanowi forum wymiany doświadczeń gromadząc m.in. analityków z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Indii, Chin i Europy. Konkurs polegał na zbudowaniu modelu na potrzeby skoringu kredytowego dla rzeczywistych danych dostarczonych przez organizatora a porównanie wskazań modelu z rzeczywistymi wartościami pozwoliło wybrać najlepiej klasyfikujący model. Najlepszy okazał się model zbudowany w STATISTICA Data Miner przez Grzegorza Harańczyka – pracownika StatSoft Polska i doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w konkursie brali udział doświadczeni analitycy z wielu krajów, i najlepszych firm konsultingowych oraz że wykorzystywane były narzędzia data mining wszystkich czołowych producentów. Grzegorz Harańczyk i STATISTICA pokonali wszystkich konkurentów. Gratulujemy naszemu koledze zwycięstwa, ciesząc się, że możemy dostarczać Państwu rozwiązania, wiedzę i doświadczenie pozwalające na budowę najlepszych modeli analitycznych.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie organizatora.