Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – nowy dział na naszej stronie

Na naszej stronie internetowej pojawił się nowy dział: „Pytania i odpowiedzi (FAQ)” zawierający opisy często wykorzystywanych funkcji, sposobów postępowania oraz porady dotyczące wybranych zagadnień technicznych. Można tam znaleźć informacje o instalacji i rejestracji oprogramowania STATISTICA oraz porady dotyczące korzystania z oprogramowania, m.in.: środowiska użytkownika, wykonywania analiz, generowania i modyfikowania wykresów i raportów, importu, eksportu i operacji na danych oraz zarządzania wynikami i drukowania.
Zasób ten stanowi odpowiedź na często pojawiające się typowe pytania. Natomiast niezależnie od tego poradnika przypominamy, że wszystkim użytkownikom aktualnie sprzedawanej wersji oprogramowania STATISTICA świadczymy pomoc techniczną za pośrednictwem telefonu i e-maila.