Modelowanie dla aktuariuszy

Modelowanie dla aktuariuszy
StatSoft Inc. we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktuariuszy organizuje dedykowane seminarium przeznaczone dla aktuariuszy ubezpieczeniowych. Będzie ono dotyczyło stosowania modeli predykcyjnych w ubezpieczeniach, a odbędzie się w dniach 10 – 11 listopada w Chicago.
Kurs jest przeznaczony dla osób, których zadaniem jest budowa modeli predykcyjnych oraz stosowanie ich wyników, przy czym uczestnicy nie muszą mieć doświadczenia w tej dziedzinie. Udział w seminarium da uczestnikom solidną wiedzę w dziedzinie praktycznego stosowania modelowania w ubezpieczeniach.

Więcej informacji na temat stosowania narzędzi STATISTICA w ubezpieczeniach można znaleźć na naszej stronie internetowej.