Modelowanie dla aktuariuszy – seminarium

Modelowanie dla aktuariuszy

StatSoft, Claim Analytics (www.claimanalytics.com) i Stowarzyszeniem Aktuariuszy (www.soa.org) wspólnie organizują seminarium dla aktuariuszy ubezpieczeniowych. Seminarium będzie dotyczyło stosowania modeli predykcyjnych, a odbędzie się w dniach 10 – 11 listopada w Chicago. Kurs jest odpowiedni dla osób mających korzystać z modeli predykcyjnych i tworzyć je, przy czym uczestnicy nie muszą mieć doświadczenie w tej dziedzinie.

Kurs rozpocznie przegląd czołowych (wiodących) metod modelowania w tym sieci neuronowych, ogólnego modelu liniowego, CART i innych. Udział w seminarium da uczestnikom solidną wiedzę w dziedzinie praktycznego stosowania modelowania w ubezpieczeniach.

Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie internetowej.