Międzynarodowy rok statystyki

Międzynarodowy rok statystyki
Rok 2013 jest Międzynarodowym rokiem statystyki. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na rosnącą rolę jaką odgrywa statystyka we współczesnym świecie. StatSoft, który od wielu lat podejmuje wiele działań mających na celu popularyzację statystyki i analizy danych przyłącza się do tej inicjatywy zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym.

Zachęcamy do korzystania z naszych seminariów, webinariów, szkoleń, publikacji i innych inicjatyw, o których będziemy na bieżąco informowali.