Międzynarodowy Rok Statystyki

Międzynarodowy Rok Statystyki
Wśród działań, które podjęliśmy z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki jest m.in. Współpraca z organizatorami konkursów popularyzujących statystykę wśród młodzieży:
Międzynarodowy Konkurs Statystyczny – dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowany w Polsce m.in. przez białostockie instytucje samorządowe, uczelnie i Urząd Statystyczny,
Ze statystyką za pan brat – dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego, organizowany przez Urząd Statystyczny w Krakowie oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Zachęcamy również do odwiedzania bloga prowadzonego przez Urząd Statystyczny w Krakowie dostępnego pod adresem: blogstat.pl.