Materiały z czerwcowego seminarium Sybase i StatSoft

1 czerwca br. odbyło się seminarium „Nowoczesne narzędzia gromadzenia, udostępniania i analizy danych: STATISTICA Data Miner i Sybase Adaptive Server IQ”, zorganizowane wspólnie przez polskie biura Sybase Polska i StatSoft Polska. Zainteresowanie, z jakim spotkało się seminarium, przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów – udział w nim wzięło ponad dwieście (!) osób z blisko stu firm i instytucji (banków i instytucji finansowych, towarzystw ubezpieczeniowych, firm telekomunikacyjnych, dużych przedsiębiorstw, administracji państwowej itp.). Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z korporacyjnymi rozwiązaniami z rodziny STATISTICA, hurtownią danych Sybase IQ oraz z praktycznymi przykładami zastosowania metod data mining. Na naszych stronach dostępne są streszczenia referatów i prezentacje z tego seminarium.