Manufacturing intelligence


Oprogramowanie

STATISTICA QC zawiera narzędzia stosowane między innymi w statystycznym sterowaniu procesami (SPC – Statistical Process Control) takie jak: karty kontrolne, analizę zdolności procesu i miernika, MSA i R&R, DOE i inne. Są one również dostosowane do metody zarządzania jakością Six Sigma i zgodne z wymaganiami norm takich jak np. TS 16949 czy AIAG. Programy z grupy STATISTICA oferują ponadto nowoczesne narzędzia symulacji, optymalizacji procesów, identyfikacji przyczyn, data mining, MSPC i wiele innych. Wersje korporacyjne umożliwiają centralną konfigurację i zarządzanie szablonami analiz, raportów, źródłami danych oraz uprawnieniami użytkowników. Oprogramowanie z rodziny STATISTICA dostępne jest zarówno w polskiej jak i wielu innych wersjach językowych.

Manufacturing intelligence – Platforma wiedzy o procesach

Współczesne procesy produkcyjne są złożone i składają się z wielu etapów. Jednocześnie wysokie wymogi odnośnie bezpieczeństwa, wydajności i jakości produktów wymagają łatwego dostępu do kompletnego zestawu informacji i raportów o różnych aspektach procesów. Platforma wiedzy o procesach na bieżąco dostarcza takich informacji w przejrzystym i przyjaznym użytkownikowi środowisku. System taki może wykonywać następujące działania:

 • pobieranie oraz integracja danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak: automatyka przemysłowa (SCADA, DCS), systemy LIMS, sterowniki PLC, rejestratory, półautomatyczne urządzenia pomiarowe (suwmiarki, mikrometry, wagi itp.), ręczne środowiska wprowadzania danych, inne bazy danych etc.
 • informowanie o obecnym stanie procesu (obecnie wytwarzany produkt, stopień zaawansowania procesu itp.),
 • tworzenie podsumowań dotyczących różnych aspektów przebiegu procesów w przeszłości w postaci tabel i wykresów,
 • informowanie o tym, czy proces jest uregulowany i stabilny,
 • alarmowanie o niepożądanych zdarzeniach,
 • tworzenie podsumowań sygnałów z automatyki przemysłowej,
 • przewidywanie wystąpienia awarii i konieczności wykonania działań serwisowych (ang. Predictive Maintenance),
 • śledzenie produktu – dostęp do pełnej informacji o wszystkich etapach wytwarzania, wszystkich surowcach i komponentach wykorzystanych w toku procesu,
 • przewidywanie właściwości produktu finalnego i optymalizacja procesu.


Dzięki systemowi managerowie, inżynierowie i technolodzy na bieżąco uzyskują informacje o stanie procesów i parametrów, a także mogą wykrywać i na bieżąco usuwać problemy technologiczne. Mają również możliwość przeglądania historycznych wartości parametrów dla każdego produktu w dowolnym okresie i porównywania ich z bieżącymi wartościami. Wszystko to przekłada się na szybsze i trafniejsze decyzje, a co za tym idzie wyższą jakość i niższe koszty produkcji.

STATISTICA Decisioning Platform®, STATISTICA Enterprise, STATISTICA MAS, STATISTICA QC, STATISTICA Document Management System

Produkty i usługi

Sukcesy użytkowników

 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft
 • Sukcesy użytkowników Statsoft