MacWELT – niemiecka wersja MacWORLD (październik 1994)

W porównawczych recenzjach wszystkich pakietów statystycznych na Macintosh'a,
dostępnych w tej chwili na rynku, STATISTICA for Macintosh uzyskała
wyjątkowo pozytywne oceny oraz najwyższą ocenę ogólną (4.5)
MacWELT

(UWAGA: wersja STATISTICA for Macintosh (wersja 4.1) to pakiet
kompatybilny ze STATISTICA/w
, który posiada większość jej funkcji.)