Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne rekomenduje szkolenia StatSoft Polska

Firma StatSoft Polska zorganizowała szkolenie pt. „Monitorowanie polityk publicznych z wykorzystaniem oprogramowania Statistica” dla pracowników Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, na potrzeby projektu pt. Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego LROT podkreśla wysoki profesjo­nalizm organizatora: „Szkolenie zostało zrealizowane z dużą starannością, zgodnie z założeniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, na wysokim poziomie merytorycznym, a wszystkie usługi zostały wykonane bardzo rzetelnie i z dużym zaangażowaniem”.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi rekomendacjami od naszych klientów i zapraszamy na nasze szkolenia.