Zastosowanie nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku
– materiały z seminarium StatSoft Polska 2009

 

 


Zastosowanie nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku
Cena materiałów 32 zł 

 

Zamów

 

 

w październiku 2009 roku w Warszawie odbyło się zorganizowane przez StatSoft Polska seminarium poświęcone analizie danych w marketingu i badaniach rynku. Uczestnicy otrzymali materiały zawierające skróty poszczególnych wystąpień. Zachęcamy do ich zamówienia.

Broszura zawiera następujące artykuły:

  • STATISTICA w marketingu i badaniach rynku
  • Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu STATISTICA – analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe
  • Od kwestionariusza do raportu – system zbierania danych i narzędzia analityczne w badaniach ankietowych
  • Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku
  • Analiza migracji klientów (churn analysis)
  • Wykorzystanie skoringu marketingowego do optymalizacji kampanii sprzedażowych
  • Wizualizacja danych jako uzupełnienie metod analitycznych
  • Analiza koszykowa i analiza sekwencji – Wielki Brat czuwa

Materiały dostępne są również w komplecie w cenie 105 zł.

Komplet materiałów z seminariów StatSoft Polska 2009 obejmuje:


Zastosowanie nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku

Analiza danych przemysłowych

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Analiza danych w programie STATISTICA

Zastosowanie nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku

Analiza danych przemysłowych – jakość i innowacyjność w praktyce

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Analiza danych w programie STATISTICA 9 – przegląd