Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
– materiały z seminarium StatSoft Polska październik 2011


astosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Cena materiałów 32 złZamów

27 października 2011 roku zaprosiliśmy państwa do udziału w seminarium dla osób reprezentujących nie tylko uczelnie i instytuty naukowo-badawcze ale także pracowników firm i instytucji, zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy danych do wspierania działań innowacyjnych i procesów decyzyjnych.
Zachęcamy do zamówienia materiałów seminaryjnych.

Broszura zawiera następujące artykuły:

  • Badania próbkowe – projektowanie i wnioskowanie
  • Zastosowanie modelowania równań strukturalnych do badań nad zachowaniami konsumentów
  • Zastosowanie regresji logistycznej do identyfikacji czynników ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych
    po jednoczasowej transplantacji trzustki i nerki
  • Możliwości zastosowania metod data mining do analizy ilości ścieków dopływających do oczyszczalni
  • Metaanaliza i metaregresja w programie STATISTICA Zestaw Medyczny
  • Od pojedynczych drzew do losowego lasu