Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
– materiały z seminarium StatSoft Polska 2009

 

 


Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Cena materiałów 32 zł 

 

 

Zamów

 

 

w październiku 2009 roku w Warszawie odbyło się zorganizowane przez StatSoft Polska seminarium poświęcone statystyce i data mining w badaniach naukowych. Uczestnicy otrzymali materiały zawierające skróty poszczególnych wystąpień. Zachęcamy do ich zamówienia.

Broszura zawiera następujące artykuły:

  • Zrozumieć dane i wyniki (na przykładach badań epidemiologicznych)
  • Sondaże w prasie. O pożytku z badań ilościowych w mediach
  • Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w STATISTICA
  • Czy stosowanie metod data mining może przynosić korzyści w badaniach naukowych?
  • Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach wpływu spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych
  • Rozmyte metody klasyfikacji w analizie segmentów rynkowych na przykładzie rynku motoryzacyjnego

Materiały dostępne są również w komplecie w cenie 105 zł.

Komplet materiałów z seminariów StatSoft Polska 2009 obejmuje:


Zastosowanie nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku

Analiza danych przemysłowych

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Analiza danych w programie STATISTICA

Zastosowanie nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku

Analiza danych przemysłowych – jakość i innowacyjność w praktyce

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Analiza danych w programie STATISTICA 9 – przegląd