Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
– materiały z seminarium StatSoft Polska 2008

 


Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Nakład wyczerpany

W październiku 2008 roku w Warszawie odbyło się zorganizowane przez StatSoft Polska seminarium poświęcone zastosowaniu statystyki i data mining w badaniach naukowych.

Broszura zawiera następujące artykuły:

  • Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach nad poczuciem bezpieczeństwa i poziomem przestępczości w Poznaniu
  • Wybrane metody analizy danych jakościowych na przykładzie wyników badań kardiologicznych
  • Kontekstowy model skuteczności negocjacji
  • PZastosowanie rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej i technik wielowymiarowej analizy wariancji w badaniach nad rolą metali śladowych w procesach neurodegeneracyjnych
  • Sieci neuronowe i regresja wieloraka – czyli jak okiełznać złożoność w badaniach naukowych?