Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej
– materiały z seminarium StatSoft Polska kwiecień 2009


Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej

Nakład wyczerpany

W kwietniu 2009 roku w Warszawie odbyło się zorganizowane przez StatSoft Polska
seminarium poświęcone zastosowaniom analizy danych w administracji publicznej.

Broszura zawiera następujące artykuły:

  • Nowoczesna administracja publiczna a rozwój społeczno-gospodarczy
  • STATISTICA w administracji publicznej
  • Zintegrowany system kontroli, zbierania danych epidemiologicznych i analizy statystycznej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Podstawowe analizy i wizualizacja z wykorzystaniem map w STATISTICA
  • Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008
  • Automatyzacja raportowania w STATISTICA
  • Monitorowanie i ocena oddziaływania interwencji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE na przykładzie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju