Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych V


Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Cena: 49 złZamów

Wydawca: StatSoft Polska
Wydanie: Kraków, 2016
ISBN: 978-83-88724-74-9
Liczba stron: 180

Publikacja zawiera skróty wybranych prac doktorskich, które brały udział w piętnastej, szesnastej, siedemnastej i osiemnastej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem metod statystycznej analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne. Tematyka prac obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień badawczych w obszarze nauk społecznych, i ekonomicznych, przyrodniczych i medycznych, aż do nauk technicznych. Publikacja może stanowić pomoc w stosowaniu nowoczesnych metod analizy danych oraz poprawnej interpretacji wyników.


Materiały dostępne są również w komplecie w cenie 175 zł.

Komplet materiałów „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych” obejmuje:


Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

TOM I

TOM II

TOM III

TOM IV

TOM V

Spis treści:

 • EMPIRYCZNA IDENTYFIKACJA DETERMINANT STRUKTURY KAPITAŁOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

  MAREK BAROWICZ

  Izba Skarbowa w Krakowie
 • EWOLUCJA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ A ZMIANY ZASOBÓW I STRUKTURY ZIEMI ROLNICZEJ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

  ADAM MAJCHRZAK

  Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 • KWAS SJALOWY W CHOROBACH TRZUSTKI

  EWA GRUSZEWSKA

  Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • METODYKA OPRACOWANIA MAP WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

  BEATA CAŁKA

  Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 • OCENA WŁAŚCIWOŚCI BETONOPODOBNYCH KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH MODYFIKOWANYCH ODPADOWYM PYŁEM PERLITOWYM

  MAJA KĘPNIAK

  Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
 • OCENA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW IMPEDANCJI BIOELEKTRYCZNEJ U CHORYCH Z KARDIOMIOPATIĄ ROZSTRZENIOWĄ

  DIANA STETTNER-LEONKIEWICZ

  Katedra i Klinika Kardiologii SPSK4, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • PORÓWNAWCZE BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI CEGIEŁ CERAMICZNYCH NA PRÓBACH O DUŻEJ LICZNOŚCI

  PRZEMYSŁAW FIOŁEK I KAMIL TOMCZAK

  Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • PREDICTING RE-OPENS – PRACTICAL ASPECTS OF DEFECT PREDICTION MODELS

  MARIAN JURECZKO

  Institute of Computer Engineering, Control and Robotics Wrocław University of Technology; NetworkedAssets Sp. z o. o.
 • PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE I UWARUNKOWANIA EMIGRACJI Z POLSKI PO 1989 ROKU

  KATARZYNA MARUSZEWSKA

  Katedra Metod Ilościowych, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA WYCZYNOWEJ AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE FIZYCZNIE

  MAGDALENA KOPER

  Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań
 • REFIKSACJA SAKADYCZNA W DIAGNOZIE ZESPOŁU HIPERKINETYCZNEGO U OSÓB DOROSŁYCH

  PIOTR WALECKI

  Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 • SPEKTROSKOPOWE BADANIA UKŁADÓW ZŁOŻONYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEKROJU AORTALNEGO MYSZY Z WYWOŁANĄ MIAŻDŻYCĄ

  JOANNA KOWALSKA

  Department of Molecular Theory and Spectroscopy, Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, Mülheim an der Ruhr, Niemcy; Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 • UWARUNKOWANIA ROZWOJU POLSKIEGO ESKPORTU TOWARÓW DO NIEMIEC

  KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI

  Katedra Ekonomii, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 • WIROPRĄDOWE TESTOWANIE STRUKTUR ŻELAZOBETONOWYCH

  PAWEŁ KAROL FRANKOWSKI

  Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WPŁYW SEDYMENTOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW UZIARNIENIA NA ZMIENNOŚĆ PARAMETRÓW ZAGĘSZCZALNOŚCI GRUNTÓW

  MAREK PATAKIEWICZ

  Firma Usług Geotechnicznych „GEOTOR”
 • WSKAŹNIK KONDYCJI FINANSOWEJ KREDYTOBIORCY. ASPEKTY METODOLOGICZNE

  ANNA NOWAK-CZARNOCKA

  Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • WYKORZYSTANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W PROGNOZOWANIU EFEKTÓW LECZENIA OPERACYJNEGO CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM ZATOK PRZYNOSOWYCH

  JOANNA SZALENIEC

  Katedra i Klinika Otolaryngologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 • ZASTOSOWANIE ANALIZY PRZEŻYCIA DO MODELOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE)

  KAROLINA BOROWIEC-MIHILEWICZ

  Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ZASTOSOWANIE WYBRANYCH TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH W ANALIZIE PROCESU WYDOBYWCZEGO KOPALNI PODZIEMNEJ

  TRZCIONKOWSKA AGNIESZKA

  Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie