Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych I


Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Cena: 49 złZamów

Wydawca: StatSoft Polska
Wydanie: Kraków, 2000
ISBN: 83-88724-06-1
Liczba stron: 208

Publikacja zawiera skróty wybranych prac doktorskich, które brały udział w II edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem metod statystycznej analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA. Tematyka zgłoszonych prac obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień badawczych w obszarze nauk społecznych, biomedycznych, aż do nauk technicznych. Publikacja może stanowić cenną pomoc dla osób zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych metod analizy statystycznej oraz problematyką poprawnej interpretacji uzyskiwanych wyników.


Materiały dostępne są również w komplecie w cenie 175 zł.

Komplet materiałów „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych” obejmuje:


Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

TOM I

TOM II

TOM III

TOM IV

TOM V

Spis treści:

 • Znaczenie poznawczych i emocjonalnych elementów reklamy politycznej w kształtowaniu preferencji wyborczych

  Wojciech Cwalina
  Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • Model przeżycia dla polskiej populacji chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby

  Piotr Krzeski
  Klinika Gastroenterologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Onkologii, Warszawa
 • Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia amfetaminy

  Waldemar S. Krawczyk
  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa; Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Znaczenie dyshormonozy tarczycowej z eutyreozą (euthyroid sick syndrome) u pacjentów z urazem czaszkowo-mózgowym

  Ryszard Palugniok
  Katedra i Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków, Wydział Lekarski, Śląska Akademia Medyczna, Katowice
 • Ocena wpływu różnych systemów ochrony chemicznej stosowanych w uprawie ziemniaka na mikroflorę gleby ze szczególnym uwzględnieniem procesu nitryfikacji

  Krystyna Przybulewska
  Katedra Mikrobiologii, Akademia Rolnicza, Szczecin
 • Ocena efektywności programu rozwoju osobistego

  Bogusław Włodawiec
  Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa
 • Wpływ nizinnego zbiornika zaporowego na biocenozę rzeki

  Małgorzata Dukowska
  Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Zmienność wymiarów czaszek jelenia szlachetnego (cervus elaphus, l.) w karpatach

  Izabela Wierzbowska
  Zakład Badań Łowieckich, Instytut Nauk o Środowisku, Kraków
 • Zagadnienie pomiaru wybranych cech ruchów patologicznych kończyny górnej człowieka

  Małgorzata Świder
  Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • Wpływ niedoboru selenu na metabolizm hormonów tarczycy u dzieci z Polski południowo-wschodniej

  Paweł Zagrodzki
  Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Komunikowanie się a reprezentacja świata w umyśle dzieci w wieku przedszkolnym

  Marta Białecka-Pikul
  Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Analiza stanu uodpornienia populacji mieszkańców Polski przeciwko błonnicy

  Jarosław Walory
  Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek, Warszawa
 • Czynniki warunkujące ukierunkowany wzrost komórek nerwowych in vitro

  Ewa Stępień
  Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Przydatność krzywych roc w diagnostyce różnicowej łagodnego rozrostu i raka gruczołu krokowego. meta-analiza

  Katarzyna Klimek
  Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji, Śląska Akademia Medyczna, Katowice
 • Epidemiologia zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków u dzieci w regionie łódzkim w latach 1988-1997

  Barbara Hejniak
  Wydział Lekarski, Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź
 • Tożsamość społeczno-kulturowa mieszkańców środkowo-wschodniej Polski a ich stosunek do obcych

  Robert Szwed
  Katedra Socjologii Kultury, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • Klasyfikacja rzędu orchidales w świetle analizy fenetycznej

  Piotr Rutkowski
  Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Rozumowanie warunkowe w interpretacji teorii modeli umysłowych. psychologiczne badania eksperymentalne

  Robert Mackiewicz
  Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • Wartość pokarmowa nasion łubinów oraz wartość biologiczna białka zestawów zbożowo-łubinowych w badaniach na szczurach laboratoryjnych

  Anna Kotlarz
  Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
 • Zdolność różnicowania kinestetycznego a szybkość motorycznego uczenia się

  Rafał Wołk
  Zakład Sportów Zimowych i Wodnych, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław