Wybrane zagadnienia z prognozowania


Wybrane zagadnienia z prognozowania

Cena: 46 złZamów

Autorzy: Rafał Klóska, Marcin Hundert, Rafał Czyżycki
Wydawca: ECONOMICUS
Wydanie: Szczecin, 2007 (wydanie II, poprawione i uzupełnione)
ISBN: 978-83-60606-26-1
Liczba stron: 313

Podręcznik składa się z trzech rozdziałów poświęconych odpowiednio: prognozowaniu na podstawie klasycznych modeli szeregów czasowych, prognozowaniu na podstawie liniowych ekonometrycznych modeli związków i prognozowaniu jakościowemu. Charakter i układ pracy ma na celu prezentację możliwie szerokiego wachlarza podstawowych metod prognostycznych, przy czym niektóre problemy zostały omówione dokładniej a inne potraktowano w sposób skrótowy. Dlatego też prezentowane rozważania teoretyczne poparte zostały odpowiednimi przykładami, które z kolei stanowią wzorzec lub zawierają niezbędne wskazówki do samodzielnego rozwiązywania sugerowanych zadań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, na końcu niniejszej książki zamieszczono pełne rozwiązania i odpowiedzi wszystkich zadań. Zdecydowana większość przykładów i zadań oparta została na danych rzeczywistych.

W książce dodatkowo zamieszczono arkusze wyników programu STATISTICA, na podstawie których przeprowadzono merytoryczną interpretację przedstawionych przykładów.

Podręcznik skierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów wydziałów ekonomicznych uniwersytetów oraz do studentów niektórych kierunków wyższych szkół zawodowych. Autorzy oczekują jednak, że jego krąg adresatów będzie większy i korzystać z niego będą również praktycy, zajmujący się w swojej pracy zawodowej ilościowymi analizami, diagnozami i w szczególności prognozami zjawisk i procesów gospodarczych.


Spis treści:

Przedmowa

 1. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli szeregów czasowych
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Błędy prognoz
  3. Modele szeregów czasowych bez wahań okresowych
  4. Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi
 2. Prognozowanie na podstawie liniowych ekonomicznych modeli związków
  1. Prognozowanie na podstawie liniowego jednorównaniowego modelu opisowego
  2. Prognozowanie na podstawie modeli wielorównaniowych
 3. Prognozowanie jakościowe
  1. Model probitowy
  2. Model logitowy
  3. Model dyskryminacyjny

    Wybrane tablice statystyczne
    Rozwiązania zadań
    Spis literatury
    Wzory