Statystyka z pakietem STATISTICA


Statystyka z pakietem STATISTICA

Nakład wyczerpany

Autorzy: Robert Pietrzykowski, Wojciech Zieliński
Seria:Wykłady ze Statystyki i Doświadczalnictwa
Wydawca: Fundacja „Rozwój SGGW”
Wydanie: Warszawa, 2001 r. (wyd. II)
ISBN: 83-7274-020-8
Liczba stron: 100

Książka ukierunkowana na początkowy kurs statystyki typowy dla uczelni zawodowych.
Autorzy prezentują zastosowanie pakietu STATISTICA nie tylko w badaniach naukowych, lecz także w dydaktyce przedmiotów statystycznych. Od podstaw przedstawione są w książce metody weryfikacji hipotez, badania zależności pomiędzy cechami oraz zgodności z określonym rozkładem.


Spis treści:

Wstęp

1. Elementy rachunku prawdopodobieństwa
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Zmienne losowe
1.3. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych
1.4. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa

2. Estymacja parametrów
2.1. Podstawowe pojęcia
2.2. Estymacja parametrów w rozkładzie normalnym
2.3. Estymacja prawdopodobieństwa sukcesu p

3. Weryfikacja hipotez
3.1. Podstawowe pojęcia
3.2. Porównania z normą
3.3. Porównanie dwóch populacji
3.4. Porównanie kilku rozkładów

4. Zależności między cechami
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Niezależność cech
4.3. Ilościowy opis zależności

5. Badanie zgodności z określonym rozkładem

6. Zagadnienie liczności próby

Literatura

Dodatek 1
Kryteria i metody estymacji
Weryfikacja hipotez
Rozkłady prawdopodobieństwa

Dodatek 2
Wprowadzanie danych
Import danych
Eksport danych
Operacje na zmiennych
Zestawienie składni formuł arkusza danych

Dodatek 3
Opis modułów pakietu STATISTICA