Statystyka w zarządzaniu


Statystyka w zarządzaniu

Cena: 41 złZamów

Autor: pod red. Andrzeja Luszniewicza
Wydawca: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydanie: Białystok 2006 (wydanie II poprawione)
ISBN: 83-60432-02-3
Liczba stron: 246

Prezentowana Statystyka w zarządzaniu jest drugim wydaniem (pierwsze w 2003 roku) podręcznika, szczególnie użytecznego nie tylko do studiowania metod statystycznych, ale także do ich aplikacji w praktyce zawodowej.

Zakres tematyczny podręcznika jest zorientowany zarówno na prezentację metod opisowych, jak i metod wnioskowania statystycznego, każdorazowo z pełnym wspomaganiem komputerowym. Metody te prezentowane są w szerokim wyborze, zorientowanym na ich zastosowania do numerycznych oraz graficznych analiz zjawisk ekonomicznych i społecznych. Podstawą są liczne wydruki komputerowe siódmej wersji pakietu STATISTICA PL.

Podręcznik jest opracowaniem zbiorowym nauczycieli akademickich Katedry Statystyki Wydziału Finansów i Informatyki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Obok wprowadzenia nowej wersji stosowanego pakietu komputerowego, w obecnej edycji dokonano wielu zmian i uaktualnień tekstów wszystkich rozdziałów.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Luszniewicz


Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1
Jednowymiarowe analizy porównawcze struktur

Rozdział 2 
Teoretyczne rozkłady zmiennych losowych


Rozdział 3

Estymacja parametrów w analizach struktur


Rozdział 4

Weryfikacja hipotez w analizach struktur


Rozdział 5

Wnioskowanie o współzależności zjawisk ekonomicznych


Rozdział 6

Analizy szeregów czasowych


Rozdział 7

Dynamiczne porównania indeksowe

Aneksy metodologiczne

Aneks a (sprawdzian wiedzy statystycznej)

Aneks B (tablice statystyczne)